Popular Posts

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 Sinh học - Khối 10Answers
Ôn thi nghiêm túc là cách duy nht để chúng ta đạt đim cao trong các kì thi mà không được s dng nguyên tc "Con Mt Trái Con Mt Phi" và nguyên lý "Siêu Thính Giác". Do đó, chúng tôi tuyn tp nhng kiến thc cn thiết để các bn tham kho như sau:


Để giúp các em cũng c kiến thc vng chc  tranganhnam cp nht các dng bài tp để ôn luyn sau:1.
     Hướng dn gii bài hình hc tuyn sinh 10 (ch yếu câu c nếu em nào thy bài hay cn gii luôn câu a,b thì gi yêu cu T hướng dn gii)


2.

     80 bài tp hình hc có hướng dn gii chi tiết.


3.

     Bài toán thc tế trong đề thi tuyn sinh 10


Ôn thi tt nghip thpt Quc Gia:

1.     Xét Du Hàm S

 

2.    Hàm Số Đồng Biến – Nghịch Biến và Cực Trị Hàm Số

Cp nht liên tc.

Còn bài tp các môn hc Toán Hc, Vt Lý, Hóa Hc, Sinh Hc, Khoa Hc T Nhiên... S liên tc được đăng bi các thành viên (Giáo Viên, Sinh Viên, Hc Sinh chăm ch ... ) như bài phía dưới.

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 Sinh học - Khối 10

Chúc các bn ôn luyn thánh công. Good Luck.

© 2023 Answers. All Rights Reserved
With Love by Học Để Thi.


Read More Add your Comment 0 comments


Sen. Chris Murphy on threats to delay the debt ceiling vote: "You're really playing with fire… I think there's a whole big swath of the Republican Party that actually wants us to default.”Answers
Ôn thi nghiêm túc là cách duy nht để chúng ta đạt đim cao trong các kì thi mà không được s dng nguyên tc "Con Mt Trái Con Mt Phi" và nguyên lý "Siêu Thính Giác". Do đó, chúng tôi tuyn tp nhng kiến thc cn thiết để các bn tham kho như sau:


Để giúp các em cũng c kiến thc vng chc  tranganhnam cp nht các dng bài tp để ôn luyn sau:1.
     Hướng dn gii bài hình hc tuyn sinh 10 (ch yếu câu c nếu em nào thy bài hay cn gii luôn câu a,b thì gi yêu cu T hướng dn gii)


2.

     80 bài tp hình hc có hướng dn gii chi tiết.


3.

     Bài toán thc tế trong đề thi tuyn sinh 10


Ôn thi tt nghip thpt Quc Gia:
1.     Xét Du Hàm S

 

2.    Hàm Số Đồng Biến – Nghịch Biến và Cực Trị Hàm Số

Cp nht liên tc.

Còn bài tp các môn hc Toán Hc, Vt Lý, Hóa Hc, Sinh Hc, Khoa Hc T Nhiên... S liên tc được đăng bi các thành viên (Giáo Viên, Sinh Viên, Hc Sinh chăm ch ... ) như bài phía dưới.
Sen. Chris Murphy on threats to delay the debt ceiling vote: "You're really playing with fire… I think there's a whole big swath of the Republican Party that actually wants us to default."

Chúc các bn ôn luyn thánh công. Good Luck.

© 2023 Answers. All Rights Reserved
With Love by Học Để Thi.


Read More Add your Comment 0 comments


Bài tập Chương HalogenAnswers
Ôn thi nghiêm túc là cách duy nht để chúng ta đạt đim cao trong các kì thi mà không được s dng nguyên tc "Con Mt Trái Con Mt Phi" và nguyên lý "Siêu Thính Giác". Do đó, chúng tôi tuyn tp nhng kiến thc cn thiết để các bn tham kho như sau:


Để giúp các em cũng c kiến thc vng chc  tranganhnam cp nht các dng bài tp để ôn luyn sau:1.
     Hướng dn gii bài hình hc tuyn sinh 10 (ch yếu câu c nếu em nào thy bài hay cn gii luôn câu a,b thì gi yêu cu T hướng dn gii)


2.

     80 bài tp hình hc có hướng dn gii chi tiết.


3.

     Bài toán thc tế trong đề thi tuyn sinh 10


Ôn thi tt nghip thpt Quc Gia:

1.     Xét Du Hàm S

 

2.    Hàm Số Đồng Biến – Nghịch Biến và Cực Trị Hàm Số

Cp nht liên tc.

Còn bài tp các môn hc Toán Hc, Vt Lý, Hóa Hc, Sinh Hc, Khoa Hc T Nhiên... S liên tc được đăng bi các thành viên (Giáo Viên, Sinh Viên, Hc Sinh chăm ch ... ) như bài phía dưới.

Bài tập Chương Halogen

Chúc các bn ôn luyn thánh công. Good Luck.

© 2023 Answers. All Rights Reserved
With Love by Học Để Thi.


Read More Add your Comment 0 comments


Đường Tiệm Cận - Ví Dụ 15Answers
Ôn thi nghiêm túc là cách duy nht để chúng ta đạt đim cao trong các kì thi mà không được s dng nguyên tc "Con Mt Trái Con Mt Phi" và nguyên lý "Siêu Thính Giác". Do đó, chúng tôi tuyn tp nhng kiến thc cn thiết để các bn tham kho như sau:


Để giúp các em cũng c kiến thc vng chc  tranganhnam cp nht các dng bài tp để ôn luyn sau:1.
     Hướng dn gii bài hình hc tuyn sinh 10 (ch yếu câu c nếu em nào thy bài hay cn gii luôn câu a,b thì gi yêu cu T hướng dn gii)


2.

     80 bài tp hình hc có hướng dn gii chi tiết.


3.

     Bài toán thc tế trong đề thi tuyn sinh 10


Ôn thi tt nghip thpt Quc Gia:
1.     Xét Du Hàm S

 

2.    Hàm Số Đồng Biến – Nghịch Biến và Cực Trị Hàm Số

Cp nht liên tc.

Còn bài tp các môn hc Toán Hc, Vt Lý, Hóa Hc, Sinh Hc, Khoa Hc T Nhiên... S liên tc được đăng bi các thành viên (Giáo Viên, Sinh Viên, Hc Sinh chăm ch ... ) như bài phía dưới.
Đường Tiệm Cận - Ví Dụ 15

Chúc các bn ôn luyn thánh công. Good Luck.

© 2023 Answers. All Rights Reserved
With Love by Học Để Thi.


Read More Add your Comment 0 comments


 

Our Partners

© 2010 Talking Points Memo All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hoc De Thi